شرایط خصوصی بیمه زندگی و سرمایه گذاری

تعهدات بیمه‌گر :

1- چنانچه حق‌بیمه تعیین شده در این بیمه‌نامه تا پایان مدت به طور کامل پرداخت گردد سرمایه بیمه مندرج در بیمه‌نامه (سرمایه‌گذاری تضمین شده) به اضافه سود احتمالی مشارکت در سرمایه‌گذاری (سرمایه‌گذاری پیش بینی شده) در پایان قرارداد به استفاده کننده(ها) پرداخت خواهد شد .

2- در صورت فوت بیمه‌شده در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه، سرمایه فوت بیمه عمر با احتساب تعدیلات مندرج در جدول پیوست به اضافه اندوخته بیمه‌نامه در زمان فوت و الحاقیه های منضم به آن بیمه‌نامه به استفاده کننده(گان) پرداخت خواهد شد .

3- بازپرداخت اندوخته بیمه‌نامه در صورت انصراف بیمه‌گذار از ادامه قرارداد .

4- پرداخت سرمایه بیمه تکمیلی بیماری‌های تحت پوشش مندرج در بیمه‌نامه .

5- معاف بودن بیمه‌گذار از پرداخت حق‌بیمه در صورت ازکارافتادگی دائم و کامل بیمه‌گذار در طول مدت قرارداد .

6- پرداخت سرمایه پوشش حادثه در صورت فوت بیمه‌شده بر اثر حادثه .

سایر شرایط:

1- حق‌بیمه و سرمایه این بیمه‌نامه و الحاقیه‌های ضمیمه آن در هر سال نسبت به سال قبل به میزان تعدیل سالانه مندرج در بیمه‌نامه بصورت اتوماتیک افزایش می یابد .

2- بیمه‌گذار می‌تواند در شروع هر سال بیمه‌ای (تاریخ شروع بیمه‌نامه) مراتب افزایش و یا کاهش کلیه پوشش‌های بیمه‌ای و حق بیمه مندرج در بیمه‌نامه را بصورت کتبی به بیمه‌گر اعلام نماید، بیمه‌گر طی ده روز کاری، الحاقیه مالی را برای بیمه‌گذار صادر و به نشانی قانونی وی ارسال خواهد کرد.

3- بیمه‌گذار به تناسب موجودی در اندوخته حساب خود می‌تواند در پایان مدت قرارداد بیمه بجای دریافت یکجای سرمایه، مشمول دریافت مستمری بصورت دلخواه مدت‌دار و یا دائم شود .

4- در پایان هر سال بیمه­ای، بیمه‌گر سود حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر ریاضی بیمه‌گذار را به حساب وی منظور و مراتب را کتباً به بیمه‌گذار اعلام می‌نماید حداقل سود تضمین شده از محل سرمایه‌گذاری ذخایر ریاضی بیمه‌نامه  18 درصد در هر سال و برای مدت 5 سال می‌باشد و در پایان مدت 5 سال سود تضمینی جدید با توجه به قوانین بیمه مرکزی، شرایط اقتصادی و نرخ بهره روز مجدداً تعیین و اعلام خواهد شد .

5- در صورت فوت بیمه‌شده در وضعیت معلق، بیمه‌شده پوشش فوت نخواهد داشت و صرفاً ذخیره ریاضی در وجه استفاده کنند(گان) بیمه‌نامه، قابل پرداخت خواهد بود.

 

 

ماده 136 قانون مالیات های مستقیم:

وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می‌شود از پرداخت مالیات معاف است .


 

شرایط عمومی پوشش تکمیلی بیماری‌های تحت پوشش منضم به قرارداد بیمه زندگی ‌و سرمایه‌گذاری

 

 

فصل اول – کلیات

 

ماده 1 –  اساس قرارداد

این قرارداد بین شرکت بیمه ملت (سهامی عام) و بیمه‌گذار بر اساس پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار (که جزء لاینفک بیمه‌نامه می‌باشد) و شرایط عمومی بیمه‌نامه تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین می‌باشد. در صورتی که بیمه‌شده و بیمه‌گذار شخص واحد نباشد رضایت کتبی بیمه‌شده و همچنین در مورد بیمه‌شده‌ای که اهلیت قانونی نداشته باشد موافقت ولی یا قیم او ضروری است در غیر این صورت بیمه‌نامه باطل است .

تعاریف :

تعاریف و اصطلاحات مذکور در این شرایط صرف نظر از هر معنی و مفهوم دیگری که می‌تواند داشته باشند با مفاهیم زیر مورد استفاده قرار گرفته اند .

 

ماده 2 –  شرکت بیمه ملت (بیمه‌گر)

بیمه‌گر سازمانی است که متعهد است سرمایه مندرج در جدول بیمه‌نامه را طبق شرایط مقرر در بیمه‌نامه پرداخت نماید .

 

ماده 3 –  بیمه‌گذار

بیمه‌گذار شخص حقیقی یا حقوقی است که مشخصات وی در این بیمه‌نامه ذکر گردیده و پرداخت حق‌بیمه را تعهد می نماید.

 

ماده 4 –  بیمه‌شده

بیمه‌شده شخص حقیقی است که ابتلای وی به یکی از بیماری‌های تحت پوشش بیمه‌نامه باعث می‌گردد تا بیمه‌گر تعهدات مندرج در بیمه‌نامه را پرداخت نماید .

 

ماده 5 –  حق‌بیمه

حق‌بیمه وجهی است که بیمه‌گذار در مقابل تعهدات بیمه‌گر، به وی می پردازد .

 

 

 

ماده 6 –  سرمایه بیمه

سرمایه بیمه و یا غرامت وجهی است که بیمه‌گر متعهد می‌گردد در صورت تحقق خطر و یا خطرات مشمول بیمه طبق شرایط بیمه‌نامه به بیمه‌گذار و یا ذینفع بپردازد .

 

ماده 7 –  بیماری‌های تحت پوشش

بیماری‌های تحت پوشش این بیمه‌نامه عبارت است از هر گونه عارضه جسمی و یا اخلال در اعمال طبیعی اعضاء و جهاز مختلف بدن که ناشی از بروز سکته قلبی، سکته مغزی، جراحی عروق (کرونر)، سرطان و پیوند اعضای اصلی بدن بر طبق تشخیص پزشک معتمد شرکت باشد .

1-7- انفارکتوس (قلبی) سکته : (Myocardial infarction)

عبارت است از بین رفتن بخشی از اعضای قلب در نتیجه خون رسانی ناکافی، این تشخیص بر اساس یافته‌های زیر صورت می گیرد :

1-1-7- وجود تاریخچه‌ای از درد سینه‌ای که مطرح کننده انفارکتوس قلبی باشد .

2-1-7- تغییرات جدید در نوار قلب  (E.C.G)

3-1-7-  افزایش آنزیم‌های قلبی

4-1-7 - نظر پزشک معتمد شرکت در نهایت تعیین کننده نهایی است .

2-7- سکته مغزی (Stroke)

عبارت است از هر واقعه عروقی مغز که باعث نتایج و عوارض عصبی (نورولوژیک) به مدت بیش از 24 ساعت شود و شامل انفارکتوس مغزی، خونریزی و آمبولی از یک منبع خارجی مغز باشد و شواهد نقایص عصبی ناشی از سکته مغزی به مدت حداقل سه ماه موجود باشد .

3-7- جراحی عروق قلب (کرونری) (Coronary Artery Surgery)

عبارت است از انجام عمل جراحی قلب باز به وسیله گرافت عروق کرونر (CABG) ، برای ترمیم 2 یا بیشتر از عروق قلبی که تنگ و یا مسدود شده باشند. لزوم انجام عمل جراحی باید به وسیله آنژیوگرافی عروق کرونر تأیید شده باشد. آنژیوپلاستی یا هر نوع اقدام دیگری که از طریق روش های داخل عروقی انجام می گیرد از تعریف فوق مستثنی هستند.

4-7- سرطان : (Cancer)

عبارت است از بیماری‌هایی که به وسیله حضور یک تومور بدخیم نشان داده شده و با رشد و انتشار غیر قابل کنترل سلول‌های بدخیم و تهاجم بافتی و یا رفتار یک تومور موضعی (هر چند خوش خیم باشد) ولی حیات بیمار را ناشی از فشار بر ارگان‌های حیاتی به مخاطره بی اندازد مشخص می‌شود .

اصطلاح سرطان (Cancer) همچنین لوسمی (انواع سرطان خون) و بیماری‌های بدخیم سیستم لنفاتیک همانند بیماری‌های هوچکین (Hodgkin) را نیز شامل می‌شود .

هر گونه سرطان در جای غیر مهاجم (In situ) و کلیه سرطان‌های پوست به استثنای ملانوم بدخیم از تعریف فوق مستثنی هستند .

 

5-7- پیوند اعضای اصلی بدن :(Main – Organ – Graft)

پیوند اصلی اعضاء بدن عبارت است از دریافت عضو از طریق پیوند یکی از اعضای : 1  قلب     2 ریه    3  کبد     4 کلیه    5 مغز استخوان

 

ماده 8 –  مدت بیمه

مدت بیمه برابر با مدتی است که در جدول بیمه‌نامه درج گردیده و از ساعت 24 روزی که به عنوان تاریخ شروع بیمه‌نامه قید گردیده است آغاز و در ساعت 24 روز انقضای بیمه‌نامه خاتمه می‌یابد مگر آنکه بین طرفین به نحو دیگری توافق شده باشد .

 

فصل دوم – شرایط

 

ماده 9 –  اصل حسن نیت

بیمه‌گذار و بیمه‌شده مکلفند با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش های بیمه‌گر کلیه اطلاعات راجع به موضوع مورد بیمه را در اختیار بیمه‌گر قرار دهند. اگر بیمه‌گذار و یا بیمه‌شده در پاسخ به پرسش بیمه‌گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا عمداً بر خلاف واقع اظهار بنمایند، بیمه‌نامه باطل و بلااثر خواهد بود ولو مطلب کتمان شده یا برخلاف واقع اظهار شده، هیچ گونه تأثیری در وقوع بیماری نداشته باشد، که در این صورت وجوه پرداخت شده بیمه‌گذار مسترد خواهد شد .

 

ماده 10 –  حداکثر تعهد بیمه‌گر

حداکثر تعهد بیمه‌گر در صورت ابتلای بیمه‌شده به هر یک از بیماریهای مندرج در ماده 7 (بندهای 1 تا 5 ) معادل سرمایه بیمه بیماریهای تحت پوشش در بیمه‌نامه می‌باشد .

 

ماده 11 –  پرداخت حق‌بیمه

بیمه‌گذار موظف است حق‌بیمه سالانه را نقداً بپردازد و قبض رسیدی که به مهر و امضای بیمه‌گر رسیده باشد اخذ نماید مگر این که طرفین به نحو دیگری نسبت به پرداخت حق‌بیمه توافق نموده باشند .

 

ماده 12 –  دوره انتظار

دوره انتظار هر یک از بیماریهای مندرج در ماده 7 (بندهای 1 تا 5 ) سه ماه از آغاز قرارداد بیمه می‌باشد که در این مدت بیمه‌گر تعهدی در جبران خسارت وارده نخواهد داشت .

 

ماده 13 –  استثنائات

1-13- ابتلا به بیماری ایدز .

2-13- مبتلا شدن به بیماریهای مندرج در ماده 7 در اثر اعتیاد به مشروبات الکلی یا مواد مخدر .

3-13- ابتلا به هر نوع بیماری دیگر به استثنای موارد مندرج در ماده 7 (بندهای 1 تا 5 ) .

 

فصل سوم – مقررات مختلف

 

ماده 14 –  حداکثر سن بیمه‌شده

حداکثر سن بیمه‌شده جهت استفاده از مزایای این پوشش 60 سال تمام است .

 

ماده 15 – بیمه‌گر متعهد است در صورت ابتلای بیمه‌شده به بیماری‌های تحت پوشش پس از سپری شدن دوره انتظار، هزینه درمان بیماری‌های تحت پوشش را حداکثر تا مبلغ مندرج در جدول بیمه‌نامه پرداخت نماید .

 

ماده 16 – کتمان حقایق

در صورتی که ثابت شود بیمه‌شده در شروع قرارداد بیمه مبتلا به یکی از بیماری‌های مندرج در ماده 7 بوده است، بیمه‌گر تعهدی در جبران خسارت وارده نخواهد داشت .

 

ماده 17 – موارد فسخ بیمه‌نامه

بیمه‌گر یا بیمه‌گذار می‌توانند در موارد زیر اقدام به فسخ قرارداد نمایند :

الف – موارد فسخ از طرف بیمه‌گر

بیمه‌گر در موارد زیر می‌تواند اقدام به فسخ قرارداد نماید. در این صورت حق‌بیمه برگشتی به صورت روز شمار محاسبه خواهد شد .

1-   عدم پرداخت تمام و یا قسمتی از حق‌بیمه و یا اقساط آن در موعد یا مواعد معین .

2-    هرگاه بیمه‌گذار یا بیمه‌شده سهواً و یا بدون سوء نیت مطالبی را اظهار ننماید و یا از اظهار مطلبی خودداری کند.

 

ب) موارد فسخ از طرف بیمه‌گذار

بیمه‌گذار می‌تواند بیمه‌نامه خود را فسخ نماید. در این صورت بیمه‌گر حق‌بیمه تا زمان فسخ را بر اساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه می‌نماید مگر در مواردی که فسخ توسط بیمه‌گذار مستند به یکی از دلایل زیر باشد که در این صورت حق‌بیمه تا زمان فسخ به صورت روز شمار محاسبه خواهد شد .

1-   انتقال پرتفوی بیمه‌گر

2-   در بیمه‌های گروهی چنانچه گروه بیمه‌شده، به علت فوت تعدادی از بیمه شدگان بر اثر کار یا مشکلات پیش بینی نشده دیگر ترکیب گروهی خود را از دست بدهد.

 

 

 

 

 

 

ماده 18 – نحوه فسخ

الف – در صورتی که بیمه‌گر بخواهد بیمه‌نامه‌ها را فسخ نماید، موظف است موضوع را به وسیله نامه و یا سایر وسایل مقتضی به بیمه‌گذار اطلاع دهد. در این صورت بیمه‌نامه یک ماه پس از اعلام مراتب به بیمه‌گذار، فسخ شده تلقی می­گردد .

ب – بیمه‌گذار یا بیمه‌شده می‌تواند با تسلیم درخواست کتبی به بیمه‌گر تقاضای فسخ بیمه‌نامه را بنماید، در این صورت از تاریخ تسلیم درخواست مزبور به بیمه‌گر بیمه‌نامه فسخ شده محسوب می‌شود .

 

ماده 19 – موارد ابطال بیمه‌نامه

هر گاه ثابت شود که بیمه‌گذار عمداً به وسیله اظهارات کاذب و یا ارائه مدارک نادرست، بیمه‌گر را گمراه نموده است، قرارداد بیمه باطل می‌گردد. در این صورت حق‌بیمه پرداختی قابل استرداد نیست .

 

ماده 20 – مهلت پرداخت خسارت

بیمه‌گر موظف است به محض دریافت گزارش تایید شده پزشک معتمد به همراه آزمایش‌های پزشکی، که موید ابتلای بیمه‌شده به یکی از بیماریهای مندرج در ماده 7 (بندهای 1 تا 5 ) باشد، هزینه‌های درمان را تا سقف سرمایه مندرج در جدول بیمه‌نامه در وجه بیمه‌گذار تعیین شده پرداخت نماید .

 

ماده 21 – کتبی بودن اظهارات

هر گونه پیشنهاد و اظهار بیمه‌گذار و بیمه‌گر در رابطه با بیمه‌نامه باید کتباً به آخرین نشانی اعلام شده طرفین ارسال گردد .


 

 

تعاريف وشرايط بيمه تكميلي فوت در اثر حادثه

 

ماده 1) تعريف :

حادثه موضوع اين الحاقيه عبارت است از هر واقعه ناگهاني ناشي از يك عامل خارجي كه بدون قصد و اراده بيمه‌شده بروز كرده و منجر به فوت بيمه‌شده گردد.

 

ماده 2) خطرات بيمه‌شده :

تأمين بيمه‌گر با رعايت استثنائات و محدوديت‌هاي مندرج در الحاقيه شامل تحقق خطر (حادثه ) موضوع ماده 1 اين الحاقيه مي‌باشد .

تحقق خطرات زير نيز جزو تعهدات بيمه‌گر محسوب مي­گردد.

الف - غرق شدن، مسموميت، تأثير گاز، بخار و يا مواد خورنده مانند اسيد .

ب - ابتلاء به هاري، كزاز و سياه زخم .

ج- دفاع مشروع بيمه‌شده .

د- اقدام به نجات اشخاص و اموال ازخطر.

 

ماده 3) خسارات قابل تأمين :

اين الحاقيه غرامت منجر به فوت را كه مستقيماً ناشي از حوادث مذكور در ماده 1 و موارد مذكور در ماده 2 اين الحاقيه باشد، تأمين مي‌نمايد .

 

ماده 4) استثنائات :

موارد زير و يا تحقق خطر ناشي از آن از شمول تعهدات بيمه‌گر خارج است :

الف- خودكشي و يا اقدام به آن .

ب- مستي يا استعمال هرگونه مواد مخدر و يا داروهاي محرك بدون تجويز پزشك .

ج- ارتكاب بيمه‌شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت ، مشاركت و يا معاونت در آن .

د- فوت بيمه‌شده بعلت حادثه عمدي از طرف ذينفع (اعم از مباشرت، مشاركت و يا معاونت) كه دراين صورت بيمه‌گر منحصراً متعهد به پرداخت سهم ساير افراد ذينفع در سرمايه بيمه خواهد بود.

ه- رانندگي با وسائل موتوري بدون گواهي نامه مجاز .

و- پرش با چتر نجات بصورت سقوط آزاد .

ز- درصورت تعليق، فسخ و يا بازخريد بيمه‌نامه .

ح- درصورتي كه بيمه‌نامه اصلي به بيمه مخفف تبديل شده باشد .

 

 

 

ماده 5) خطراتي كه فقط با موافقت كتبي بيمه‌گر و پرداخت حق بيمه اضافي قابل پوشش است :

5-1- شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قيام، آشوب، كودتا واقدامات احتياطي مقامات نظامي و انتظامي .

5-2- زمين لرزه .

5-3- ورزشهاي رزمي و حرفه‌اي، شكار، سواركاري، قايقراني و هدايت موتورسيكلت دنده‌اي، و يا سرنشيني هواپيماي آموزشي، اكتشافي و غير تجاري، هدايت و يا سرنشيني اتومبيل كورسي ( مسابقه‌اي)، هدايت و يا سرنشيني هليكوپتر، غواصي، پرش با چتر نجات (بجز سقوط آزاد) و هدايت كايت يا ساير وسايط نقليه پرواز بدون موتور .


 

تعاريف و شرايط پوشش معافيت از پرداخت حق بيمه

 

ماده 1) تعريف:

از كارافتادگي كلي و دائمي عبارت است از ناتواني كامل بيمه‌گذار در انجام هر گونه شغل يا فعاليت در اثر بيماري و يا حادثه از قبيل فقدان ديد از دو چشم، قطع يا از كارافتادگي كامل و دائمي دو بازو، دو دست، دو ساق پا يا دو پا، فقدان يك دست و يك ساق و يا امراض دماغي غير قابل علاج كه باعث اختلال كلي مشاعر مي شوند. معافيت از پرداخت حق‌بيمه شامل از كارافتادگي‌هائي مي‌گردد كه پس از شروع پوشش بيمه و قبل از سن 60 سالگي شروع گرديده و منطبق با تعاريف فوق باشد، مشروط بر اينكه :

الف- ناتواني كامل بيمه‌گذار حداقل شش ماه بلاانقطاع ادامه يابد و مراتب از طرف پزشك معتمد بيمه‌گر تأييد شود.

ب- شروع بيماري منشأ ناتواني يك سال پس از تاريخ صدور بيمه‌نامه يا الحاقيه باشد و يا ناتواني در اثر حوادث مشمول بيمه بعد از شروع قرارداد بيمه‌نامه یا الحاقيه باشد .

 

ماده 2) استثنائات :

موارد زير تحت پوشش معافيت از پرداخت حق بيمه به علت از كارافتادگي نخواهد بود :

الف- جرح يا صدمه كه بطور عمدي توسط بيمه‌گذار به خود يا توسط ذينفع به وی وارد شده باشد.

ب- صدمه، جرح يا بيماري كه منجر به ازكارافتادگي كلي و دائمي گردد و ناشي از خدمت در نيروهاي مسلح يا اشتغال در هرگونه سازمان تدافعي غير نظامي باشد ، مشروط بر اينكه اين از كارافتادگي در جنگ يا در عمليات شبه جنگي يا برقراري نظم عمومي اتفاق افتد .

ج- در صورت تعليق، فسخ و يا بازخريد بيمه‌نامه .

د- درصورت عدم پرداخت حق بيمه اضافي اين الحاقيه قبل از تأیيد از كارافتادگي از طرف بيمه‌گر .

ه- در صورتي كه بيمه‌نامه اصلي به بيمه مخفف تبديل شده باشد.

و- در صورتي كه سن بيمه‌گذار در شروع ازكارافتادگي كلي و دائمي بيش از 60 سال باشد، در چنين صورتي حق‌بيمه پرداختي بیمه‌گذار بابت مدت مازاد 60 سالگي در صورت دريافت، برگشت داده مي شود .

ز- صدمه و يا جرح ناشي از مسافرت هوائي بجز در مواردي‌كه بيمه‌گذار به عنوان مسافر عادي در خطوط تجاري مجاز مسافرت نمايد.

ح- از دست دادن صلاحيت پرواز به علت حادثه يا بيماري در صورتي كه شغل بيمه‌گذار خلباني باشد.

ط- صدمه بدني يا اختلالات رواني كه قبل از صدور بيمه‌نامه به شخص وارد شده باشد .

 

ماده 3) وظايف بيمه‌گذار :

3-1- حداكثر ظرف مدت 30 روز از تاريخ شروع از كارافتادگي كتباً و تا زماني‌كه بيمه‌گذار در قيد حيات است مراتب را به بيمه‌گر اعلام دارد .

3-2- در صورت تأیيد از كارافتادگي از طرف بيمه‌گر، مدارك مورد تقاضاي بيمه‌گر مبني بر ادامه از كارافتادگي خود را در صورت مطالبه بيمه‌گر در اختيار وي قرار دهد. چنانچه اين از كارافتادگي با رعايت دوران انتظار براي مدت دو سال تمام ادامه داشته باشد پس از آن بيمه‌گر فقط يك بار در هر سال اين مدارك را مطالبه خواهد نمود و در صورتي‌كه بيمه‌گذار قادر به ارائه مدارك مزبور نباشد و يا اينكه وی قادر به ادامه كار و تحصيل درآمد گردد كليه اقساط بعدی حق بيمه طبق شرايط بيمه نا مه باید توسط بيمه‌گذار پرداخت شود.