شرایط عمومی بیمه عمر

تعاریف :

 

بیمه‌گر: شرکت بیمه ملت (سهامی عام)

بیمه‌شده : بیمه‌شده شخصی است که حیات او موضوع قرارداد بیمه است و سن او اساس محاسبه حق‌بیمه قرار می‌گیرد.

بیمه‌گذار: بیمه‌گذار شخصی است که با شرکت بیمه قرارداد بیمه را منعقد و پرداخت اقساط حق‌بیمه را تعهد  می‌نماید.

بیمه‌گذار و بیمه‌شده ممکن است یک نفر باشد.

استفاده کننده: استفاده کننده کسی است که قرارداد بیمه به نفع او منعقد می‌گردد و ازمزایای آن بهره­مند می‌شود.

موضوع بیمه: موضوع بیمه در این بیمه‌نامه نوعی از بیمه‌های زندگی مشروحه در این قرارداد است که در شرایط خصوصی بیمه‌نامه ذکر شده است.

 

حقوق ناشی از قرارداد

ماده1- اساس قرارداد و تجدید نظر در شرایط عمومی

1- اظهارات کتبی بیمه‌گذار و بیمه‌شده در برگ پیشنهاد بیمه و ضمائم احتمالی آن و گزارش پزشک معاینه کننده اساس قرارداد را تشکیل می‌دهد .

2- هرگاه در مورد سوابق روحی و جسمی که به وسیله معاینه پزشکی قابل تعیین نیست و پزشک ناچار است به اظهارات بیمه‌شده قناعت کند ، معلوم گردد که اظهارات بیمه‌شده در این مواردمطابق با حقیقت نبوده و یا در این قبیل موارد بیمه‌شده از ابراز مطالبی که در وضع قرارداد بیمه موثر باشد خودداری نموده است:

الف- در مورد اظهار خلاف واقع در صورتی که بیمه‌گر قبل از وقوع خطر به آن پی برد می‌تواند قرارداد را لغو و یا آن که با دریافت اضافه نرخ آن را ادامه دهد . در صورت لغو قرارداد حق‌بیمه‌های دریافتی بایستی از طرف بیمه‌گر برگشت داده شود .

ب- درصورتی که بیمه‌گر بعد از وقوع خطر به اظهارات خلاف واقع بیمه‌شده پی برد تعهدات بیمه‌گر به نسبت مابه التفاوت نرخ بیمه در صورت اظهار حقیقت تقلیل می­یابد.

ج- اگر مورد از مواردی باشد که بیمه‌گر در صورت علم به آن از بیمه کردن بیمه‌شده خودداری می‌نمود در این صورت ده درصد از حق‌بیمه‌های پرداخت شده متعلق به بیمه‌گر بوده و بقیه به بیمه‌گذار مسترد خواهد شد.

3- قرارداد بیمه و همچنین آثار مترتبه بر آن پس از امضای بیمه‌نامه و پرداخت اولین قسط حق‌بیمه تحقق پیدا می‌کند مشروط بر آنکه تا آن تاریخ صحت مزاج بیمه‌شده تغییر نکرده و رضایت بخش باشد.

4- حدود مسئولیت و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار و بیمه‌شده و هرگونه استفاده از مزایای بیمه در بیمه‌نامه معین و مشخص شده است و هرگونه تغییری که در بیمه‌نامه داده شود به موجب اوراق الحاقی خواهد بود که بنابه تقاضای   بیمه‌گذار و پس از موافقت از طرف بیمه‌گر صادر می‌شود و این اوراق الحاقی جزء لاینفک قرارداد بیمه است.

5- چنانچه مفاد و مطالب مندرج در بیمه‌نامه و برگ‌های الحاقی با شرایط مورد موافقت و یا برگ پیشنهاد بیمه‌نامه تطبیق نکند، بیمه‌گذار می‌تواند ظرف سه هفته از تاریخ صدور بیمه‌نامه و برگ‌های الحاقی تقاضای تصحیح آن را بنماید. پس از سپری شدن این مدت مندرجات اسناد مزبور مورد تصدیق و قبول بیمه‌گذار تلقی خواهد شد.

6- درصورتی که شرایط عمومی جدیدی از طرف بیمه‌گر تدوین شود بیمه‌گذار با موافقت بیمه‌گر می‌تواند از شرایط جدید استفاده کند .

 

ماده 2- لزوم اجرای قرارداد

این قرارداد جز در مورد ثبوت تقلب با رعایت بند 3 ماده یک برای طرفین لازم الاجراست و به هیچ وجه قابل اعتراض نخواهد بود.

 

ماده 3-پرداخت حق‌بیمه

1-حق‌بیمه به اقساط سالانه و دراول هر سال بیمه باید پرداخت شود.

2-حق‌بیمه سالانه ممکن است بنا به تقاضای بیمه‌گذار به اقساط شش ماهه ، سه ماهه ، دوماهه و ماهانه تقسیط گردد. در این صورت بر اساس نرخ بهره فنی مشخص شده در آیین‌نامه بیمه‌های زندگی، حق تقسیط محاسبه و از بیمه‌گذار دریافت می‌شود.

 

3- درصورت فوت بیمه‌شده اگر حق‌بیمه آن سال تماماً پرداخت نشده باشد، بیمه‌گر باقیمانده حق‌بیمه پوشش‌های بیمه‌ای آن سال را از مبلغی که به استفاده کننده قابل پرداخت است کسر خواهد نمود.

4- حق‌بیمه واحد باید یکجا پرداخت شود.

5- پرداخت حق‌بیمه درصورتی معتبر خواهد بود که به حساب بانکی شرکت بیمه ملت و در مقابل اخذ قبض رسمی شرکت انجام شده باشد. پرداخت‌هایی که مستقیماً به نمایندگان حقیقی و یا حقوقی شرکت بیمه انجام شده باشد، فاقد اعتبار است و شرکت بیمه هیچ‌گونه مسئولیتی برای استرداد این حق‌بیمه‌ها ندارد.

 

ماده 4-تأخیر در پرداخت حق‌بیمه

1- درصورت تأخیر در پرداخت حق‌بیمه، ذخیره ریاضی بیمه‌نامه به نسبت مدت تاخیر کاهش پیدا می‌کند.

 

2- هرگاه بيمه‌گذار از پرداخت هر قسط حق بيمه خودداري نمايد، حق بيمه پوشش‌های بیمه‌ای و هزینه‌های بیمه‌گری از محل ذخيره رياضي بيمه‌نامه تأمين مي‌شود و پس از آن كه ذخيره رياضي كمتر از حق بيمه خطر فوت شود، بيمه‌نامه معلق مي‌گردد. بيمه‌گذار مي‌تواند با پرداخت حق‌بيمه معوق، بيمه‌نامه را مجدداً برقرار نمايد.

تبصره: در زمان تعلیق بیمه‌نامه، بیمه‌گذار نمی‌تواند از هیچ یک از پوشش‌های بیمه‌ای مندرج در بیمه‌نامه استفاده کند.

 

ماده 5- برقراری مجدد بیمه‌نامه

1- بیمه‌گذار در طول مدت قرارداد می‌تواند تقاضای برقراری مجدد بیمه‌نامه معلق شده و یا مخفف را بنماید. بیمه‌گر در صورتی که وضع مزاجی بیمه‌شده رضایت‌بخش باشد، با دریافت یکجای اقساط معوق، بیمه‌نامه معلق شده و یا مخفف شده را مجدداً برقرار خواهد نمود.

تبصره: ذخیره ریاضی جدید بیمه‌نامه پس از برقراری مجدد، با توجه به میزان تأخیر و تعداد اقساط معوق مجددا محاسبه و به اطلاع بیمه‌گذار خواهد رسید.

2- حق انجام معاینه پزشکی از بیمه‌شده به هزینه بیمه‌گذار به منظور برقراری مجدد قرارداد بیمه برای بیمه‌گرمحفوظ خواهد بود.

 

ماده 6- بازخرید

1-در انواع بيمه‌هاي زندگي بجز بيمه‌ خطر فوت زماني بيمه‌گذار مي‌تواند در صورت تشكيل ذخيره رياضي، درخواست بازخريد كل يا درصدي از بيمه‌نامه خود را نمايد و بيمه‌گر مكلف است ارزش بازخريد بيمه‌نامه را كه حداقل معادل ۹۰ درصد ذخيره رياضي بيمه‌نامه است، با رعایت شرایط بیمه‌نامه صادره پرداخت نماید.

2-بیمه‌نامه‌های زندگی از نوع بیمه عمر زمانی و بیمه به شرط حیات بدون استرداد حق‌بیمه بازخرید ندارد.

 

ماده 7- وام به اعتبار بیمه‌نامه 

1- بيمه‌گذار مي‌تواند پس از پرداخت حداقل حق بيمه دو سال تمام تا ۹۰ درصد ارزش بازخريد بيمه نامه درخواست وام نمايد و بيمه‌گر متعهد به پرداخت آن است. ترتيب استرداد وام با توافق بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار تعيين مي‌شود.

2- نرخ كارمزد وام حداقل چهار درصد بيشتر از نرخ سود فني مورد عمل در محاسبه حق بيمه خواهد بود.

3- در صورت عدم تسويه وام در زمان سررسيد بيمه‌نامه يا بازخريد آن، مانده وام دريافتي و كارمزدهاي متعلق به آن (موضوع همين ماده) از سرمايه مورد تعهد بيمه‌گر كسر مي‌گردد.

 

ماده 8-انتقال

1-بیمه‌گذار می‌تواند این بیمه‌نامه را بوسیله هریک از وسایل قانونی به دیگری منتقل نماید ولی انتقال مزبور باید با موافقت کتبی بیمه‌شده و بیمه‌گر باشد.

2-اگر بیمه‌گذار و بیمه‌شده دونفر باشند درصورت فوت بیمه‌گذار یا انتقال بیمه به دیگری چنانچه ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که بیمه به موجب قرارداد بیمه به عهده بیمه‌گذار بوده است درمقابل بیمه‌گر اجرا نمایند قرارداد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی می‌ماند و معهذا ورثه و یا منتقل الیه حق فسخ قرارداد را طبق شرایط عمومی این بیمه‌نامه خواهند داشت.

3- درصورت انتقال بیمه‌نامه به دیگری، ناقل، مسئول پرداخت کلیه اقساط حق‌بیمه معوق تا تاریخ انتقال در مقابل بیمه‌گر خواهد بود.

4-اگر ورثه بیمه‌گذار متعدد باشند هر یک از آنها نسبت به تمام حق‌بیمه در مقابل بیمه‌گر مسئولیت تضامنی خواهند داشت به نحوی که هر گاه یکی از آنها حق‌بیمه سهمی خود را نپردازد هیچکدام نخواهند توانست از قرارداد بیمه استفاده کنند.

 

ماده 9-خطرات متمم

موارد زیر درصورتی که با شرایط خصوصی این قرارداد مغایرت نداشته باشد قابل اجرا خواهد بود:

 

1-خطر مسافرت هوایی

بیمه‌گر بدون دریافت حق‌بیمه اضافی و بدون اینکه اطلاع قبلی لازم باشد غرامت فوت ناشی از خطرات مسافرت هوایی (هواپیماهای مسافربری، گشتی‌های هوایی) بیمه‌شده را تعهد می‌کند مشروط بر اینکه بیمه‌شده به عنوان مسافر عادی و درخطوط حمل و نقل تجاری مجاز مسافرت کند. هیچ یک از خطرات ناشی از مسابقه سرعت و اکتشاف و پروازهای آکروباسی و هرنوع تمرین‌های مربوط به آنها مشمول این قرارداد نمی‌باشد. درصورت بروز خطر در این موارد بیمه‌گر فقط مبلغ ذخیره ریاضی را تا روز حادثه خواهد پرداخت.

2- خطر مسافرت و اقامت

بیمه‌شده بدون اطلاع قبلی و پرداخت حق‌بیمه اضافی می‌تواند به تمام دنیا باستثنای مناطق حاره و قطبی مسافرت  و اقامت نماید. درصورتی که بیمه‌شده بخواهد به مناطق حاره و قطبی مسافرت و یا درآنجا اقامت نماید باید اضافه نرخی را که از طرف بیمه‌گر تعیین خواهد شد برای مسافرت و یا مدت اقامت پرداخت نماید و درغیر اینصورت تعهدات شرکت به نسبت حق‌بیمه اضافی تقلیل خواهد یافت.

3-خطر جنگ

درصورتی‌که بیمه‌شده در نتیجه عملیات تعرضی و تدافعی و یا هر نوع حادثه دیگری که جنبه نظامی در مقابل نیروی مهاجم داشته باشد فوت نماید بیمه‌گر فقط ذخیره ریاضی بیمه‌نامه را تا روز حادثه خواهد پرداخت. چنانچه بیمه‌شده به عنوان نظامی و یا در تشکیلات نظامی تحت هر عنوان به جنگ فرستاده شود بیمه‌نامه از تاریخ تجهیز بیمه‌شده به بیمه‌نامه معلق تبدیل می‌شود حتی اگر بیمه‌گر به دلیل عدم اطلاع از وضع بیمه‌شده به دریافت حق‌بیمه ادامه داده باشد. در این صورت چنانچه به هر علتی خطری پیش آید بیمه‌گر فقط ذخیره ریاضی سرمایه بیمه را تا روز تعلیق خواهد پرداخت و حق ‌بیمه‌های اضافه دریافتی احتمالی از تاریخ تعلیق مسترد خواهد شد.

بیمه‌نامه معلق، شش ماه پس از ختم عملیات جنگی و یا برگشت بیمه‌شده به حالت عادی و با در نظر گرفتن شرایط ماده 5 این قرارداد، به حالت اولیه اعاده داده خواهد شد.

درصورتی که بیمه‌شده در کشوری که درحال جنگ است فوت کند با بیمه‌گذار و وراث قانونی اوست که ثابت نمایند که فوت بیمه‌شده به علت عملیات جنگی نبوده و بیمه‌نامه معلق نیست ، درغیر اینصورت بیمه‌گر فقط ذخیره ریاضی بیمه را خواهد پرداخت.

برای بیمه‌نامه‌های از نوع مختلط، ذخیره ریاضی که در بندهای 1و 3 ماده 9 پیش بینی شده به منزله حق‌بیمه واحد محاسبه و به جای سرمایه مخفف در انقضای مدت قرارداد پرداخت خواهد شد.

4-عملیات پلیسی ، عملیات نظامی محسوب خواهد شد.

 

 

ماده 10-خطرهایی که تأمین نمی‌شود:

1- درصورتی که بیمه‌شده دراثر خودکشی یا سعی درخودکشی در طول سه سال از تاریخ شروع قرارداد بیمه و یا از تاریخ برقراری مجدد، فوت نماید فقط ذخیره ریاضی بیمه پرداخت می شود مگر اینکه وراث قانونی بیمه‌شده با دلایل مکفی ثابت نمایند که خودکشی غیر ارادی بوده است.

تبصره: چنانچه سه سال از مدت بیمه و یا ازتاریخ برقراری مجدد گذشته باشد تمام سرمایه بیمه پرداخت می‌شود.

2- درصورتی که استفاده­کننده یا بیمه‌گذار مسبب مرگ بیمه‌شده باشند در اینصورت فقط ذخیره ریاضی به سایر استفاده­کنندگان و یا وارث قانونی او پرداخت خواهد شد.

3- زمین لرزه

 

ماده 11- حقوق استفاده کننده

1-بیمه‌گذار حق دارد در طول مدت قرارداد بیمه، استفاده­کننده مورد بیمه‌نامه را با موافقت کتبی بیمه‌شده تغییر دهد مگر آنکه بیمه‌نامه را به دیگری داده و سند بیمه‌نامه را هم به منتقل الیه تسلیم کرده باشد در این حالت بیمه‌گذار موظف است مراتب را کتباً با ذکر نام و نام­خانوادگی و شماره­شناسنامه هر یک از استفاده­کنندگان بیمه به بیمه‌گر اطلاع دهد.

2-اثرات قانونی استفاده از سرمایه بیمه زندگی از تاریخ فوت بیمه‌شده و یا انقضاء مدت بیمه‌نامه شروع می‌شود ولی اگر بیمه‌گذار از بابت آن وجهی دریافت کرده و یا نسبت به آن با بیمه‌گر معامله نموده باشد تعهدات بیمه‌گر به نسبت وجه مزبور تقلیل خواهد یافت.

3-سرمایه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه‌شده متعلق به ورثه قانونی بیمه‌شده است مگرآنکه قبلاً در سند بیمه‌نامه و یا اوراق الحاقی استفاده­کننده دیگری قید شده باشد در اینصورت سرمایه بیمه عمر متعلق به اشخاصی خواهد بود که در سند بیمه‌نامه و یا اوراق الحاقی نام آنها ذکر شده است.

 

ماده 12-پرداخت سرمایه

سرمایه‌های بیمه‌شده در قبال رسیدی که دارای امضای مصدق باشد و پس از دریافت اسناد و مدارک مشروحه زیر تسویه و به استفاده­کننده پرداخت خواهد شد:

1-بیمه‌نامه و اوراق الحاقی ضمیمه آن

2-قبوض رسید حق‌بیمه‌های پرداختی

علاوه بر مدارک فوق:

الف-درصورتی که پرداخت سرمایه در حیات بیمه‌شده باشد رونوشت مصدق شناسنامه .

ب- درصورتی که پرداخت سرمایه درصورت فوت بیمه‌شده باشد فوت بیمه‌شده باید کتباً با ذکر علت آن در اولین فرصت منتهی تا یکماه (مگردرموارد غیر عادی) از طرف استفاده­‌كننده یا بیمه‌گذار به اطلاع بیمه‌گر برسد. به علاوه مدارک زیر را برای رسیدگی در اختیار بیمه‌گر قرار دهند:

1-     گواهی رسمی فوت

2-  گواهی مشروح آخرین پزشک معالج که درآن علت بیماری شرح و سیر آن ذکر شده باشد. درصورتی که معالجه بعمل نیامده باشد مدارک مثبته حاکی از بیماری و علل فوت و اوضاع و احوالی که در آن فوت اتفاق افتاده باید به هزینه استفاده­کننده تهیه و ارائه گردد.

3-     بیمه‌گر پس از دریافت اسناد و مدارک مزبور و اطمینان از صحت آنها حداکثر ظرف ده روز تعهدات خود را انجام خواهد داد. 

 

ماده 13- فقدان بیمه‌نامه و قبوض حق‌بیمه:

درصورتی که بیمه‌نامه و یا قبوض آن مفقود شود بیمه‌گذار موظف است فوراً مراتب را کتباً به اطلاع بیمه‌گر  برساند و بیمه‌گر پس از اطمینان از فقدان آن المثنی بیمه‌نامه را صادر خواهد نمود.

 

ماده 14- نشانی قانونی-تغییرمحل اقامت- نماینده در ایران

1- اقامتگاه بیمه‌شده و یا نماینده او در ایران برای بیمه‌گر نشانی قانونی و رسمی است.

2- بیمه‌گذار موظف است تغییر محل اقامت و آخرین نشانی کامل خود را کتباً به بیمه‌گر اطلاع دهد.

3- هرگاه بیمه‌گذار خارج از ایران اقامت نماید باید یک نفر مقیم ایران را به بیمه‌گر معرفی کند که درکارهای مربوط به بیمه عمر نماینده او باشد و بیمه‌گر نامه‌های مربوط را به عنوان و نشانی نامبرده ارسال نماید.

4- درصورت عدم رعایت مقررات فوق مکاتبات بیمه‌گر به آخرین نشانی بیمه‌گذار در ایران که بیمه‌گر از آن مطلع می‌باشد معتبر خواهد بود.

5- کلیه مکاتبات بیمه‌گذار و نماینده او به عنوان این قرارداد با ذکرشماره بیمه‌نامه باید به اداره مرکزی بیمه‌گر (مدیریت بیمه‌های زندگي) در تهران و یا شعب آن در شهرستانها فرستاده شود.

 

ماده 15- مرور زمان

مدت مرور زمان کلیه دعاوی حقوقی ناشی از این قرارداد دو سال است.

 

ماده 16-محکمه صالحه

شرایط عمومی و خصوصی این بیمه‌نامه با توجه به پیشنهاد بیمه‌گذار تابع مقررات قانونی بیمه می­باشد و دعاوی راجع به این بیمه‌نامه و یا راجع به اجرای آن طبق مقررات به دادگاههای صالحه ایران (دادگاه صلاحیت دار محل اقامت مدعی علیه) ارجاع خواهد گردید. 331/ف